โปรแกรมวันที่ 7 ส.ค. 2022

18:00
Northern Nsw
Valentine Valentine
Cooks Hill United Cooks Hill United
โปรแกรมวันที่ 3 ส.ค. 2022

23:00
Northern Nsw
Lambton Jaffas Lambton Jaffas
Cooks Hill United Cooks Hill United
โปรแกรมวันที่ 30 ก.ค. 2022

18:30
Northern Nsw
Cooks Hill United Cooks Hill United
Valentine Valentine