โปรแกรมวันที่ 12 ส.ค. 2022

23:30
Npl Victoria
Melbourne Knights Melbourne Knights
Altona Magic Altona Magic