โปรแกรมวันที่ 10 ต.ค. 2021

07:00
เม็กซิโก ลีกา เอ็มเอ็กซ์ เฟเมนิล (หญิง)
Atlas W Atlas W
เนกาซ่า (หญิง) เนกาซ่า (หญิง)
โปรแกรมวันที่ 5 ต.ค. 2021

12:00
เม็กซิโก ลีกา เอ็มเอ็กซ์ เฟเมนิล (หญิง)
เนกาซ่า (หญิง) เนกาซ่า (หญิง)
กัวเรตาโร่ (หญิง) กัวเรตาโร่ (หญิง)