โปรแกรมวันที่ 12 ส.ค. 2022

10:45
เม็กซิโก ลีกา เอ็มเอ็กซ์ เฟเมนิล (หญิง)
คลับ อเมริกา (หญิง) คลับ อเมริกา (หญิง)
เนกาซ่า (หญิง) เนกาซ่า (หญิง)
โปรแกรมวันที่ 9 ส.ค. 2022

12:00
เม็กซิโก ลีกา เอ็มเอ็กซ์ เฟเมนิล (หญิง)
เนกาซ่า (หญิง) เนกาซ่า (หญิง)
มอนเทอร์เรย์ (หญิง) มอนเทอร์เรย์ (หญิง)
โปรแกรมวันที่ 2 ส.ค. 2022

12:00
เม็กซิโก ลีกา เอ็มเอ็กซ์ เฟเมนิล (หญิง)
เนกาซ่า (หญิง) เนกาซ่า (หญิง)
พูมาส ยูนัม (หญิง) พูมาส ยูนัม (หญิง)