โปรแกรมวันที่ 12 ต.ค. 2021

16:00
เม็กซิโก ลีกา เอ็มเอ็กซ์ เฟเมนิล (หญิง)
คลับ ตีฮัวนา (หญิง) คลับ ตีฮัวนา (หญิง)
ปวยบลา (หญิง) ปวยบลา (หญิง)
โปรแกรมวันที่ 5 ต.ค. 2021

16:00
เม็กซิโก ลีกา เอ็มเอ็กซ์ เฟเมนิล (หญิง)
คลับ ตีฮัวนา (หญิง) คลับ ตีฮัวนา (หญิง)
Atlas W Atlas W