โปรแกรมวันที่ 26 มิ.ย. 2022

09:10
Friendly International Women
ฝรั่งเศส (หญิง) ฝรั่งเศส (หญิง)
แคเมอรูน (หญิง) แคเมอรูน (หญิง)
โปรแกรมวันที่ 19 มิ.ย. 2022

05:00
Friendly International Women
แคเมอรูน (หญิง) แคเมอรูน (หญิง)