โปรแกรมวันที่ 12 ต.ค. 2021

06:00
WC Qualification Africa
ไอเวอรี่โคสต์ ไอเวอรี่โคสต์
มาลาวี มาลาวี
โปรแกรมวันที่ 9 ต.ค. 2021

03:00
WC Qualification Africa
มาลาวี มาลาวี
ไอเวอรี่โคสต์ ไอเวอรี่โคสต์