โปรแกรมวันที่ 10 ต.ค. 2021

03:00
WC Qualification Africa
กินี กินี
ซูดาน ซูดาน
โปรแกรมวันที่ 7 ต.ค. 2021

06:00
WC Qualification Africa
ซูดาน ซูดาน
กินี กินี