โปรแกรมวันที่ 11 ต.ค. 2021

06:00
WC Qualification Africa
มาดากัสการ์ มาดากัสการ์
คองโก-กินชาซา คองโก-กินชาซา
โปรแกรมวันที่ 8 ต.ค. 2021

03:00
WC Qualification Africa
คองโก-กินชาซา คองโก-กินชาซา
มาดากัสการ์ มาดากัสการ์