โปรแกรมวันที่ 11 ต.ค. 2021

09:00
WC Qualification Africa
Mauritania Mauritania
ตูนิเซีย ตูนิเซีย
โปรแกรมวันที่ 8 ต.ค. 2021

09:00
WC Qualification Africa
ตูนิเซีย ตูนิเซีย
Mauritania Mauritania