โปรแกรมวันที่ 11 ต.ค. 2021

06:00
WC Qualification Africa
แซมเบีย แซมเบีย
อิเควทอเรียลกินี อิเควทอเรียลกินี
โปรแกรมวันที่ 8 ต.ค. 2021

06:00
WC Qualification Africa
อิเควทอเรียลกินี อิเควทอเรียลกินี
แซมเบีย แซมเบีย