โปรแกรมวันที่ 12 ต.ค. 2021

08:45
WC Qualification Europe
เอสโตเนีย เอสโตเนีย
เวลส์ เวลส์
โปรแกรมวันที่ 9 ต.ค. 2021

08:45
WC Qualification Europe
สาธารณรัฐเช็ก สาธารณรัฐเช็ก
เวลส์ เวลส์