โปรแกรมวันที่ 13 ต.ค. 2021

08:45
WC Qualification Europe
โปรตุเกส โปรตุเกส
ลักเซมเบิร์ก ลักเซมเบิร์ก
โปรแกรมวันที่ 10 ต.ค. 2021

09:15
กระชับมิตร
โปรตุเกส โปรตุเกส
กาตาร์ กาตาร์