โปรแกรมวันที่ 14 ส.ค. 2022

03:00
สวีเดน ซูเปอร์เร็ตเท่น
Dalkurd Dalkurd
ออร์ไกร์ท ออร์ไกร์ท
โปรแกรมวันที่ 9 ส.ค. 2022

07:00
สวีเดน ซูเปอร์เร็ตเท่น
โอเรโบร โอเรโบร
ออร์ไกร์ท ออร์ไกร์ท