โปรแกรมวันที่ 19 ต.ค. 2021

07:00
สวีเดน ซูเปอร์เร็ตเท่น
ออร์ไกร์ท ออร์ไกร์ท
เทรลเลบอร์ก เทรลเลบอร์ก
โปรแกรมวันที่ 4 ต.ค. 2021

05:00
สวีเดน ซูเปอร์เร็ตเท่น
ออร์ไกร์ท ออร์ไกร์ท
ฟัลเคนเบิร์กส ฟัลเคนเบิร์กส
โปรแกรมวันที่ 30 ก.ย. 2021

07:00
สวีเดน ซูเปอร์เร็ตเท่น
GAIS โกเตนเบิร์ก GAIS โกเตนเบิร์ก
ออร์ไกร์ท ออร์ไกร์ท