โปรแกรมวันที่ 13 ต.ค. 2021

08:45
WC Qualification Europe
บัลแกเรีย บัลแกเรีย
ไอร์แลนด์เหนือ ไอร์แลนด์เหนือ
โปรแกรมวันที่ 10 ต.ค. 2021

08:45
WC Qualification Europe
สวิตเซอร์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์
ไอร์แลนด์เหนือ ไอร์แลนด์เหนือ