โปรแกรมวันที่ 13 ต.ค. 2021

08:45
WC Qualification Europe
เดนมาร์ก เดนมาร์ก
ออสเตรีย ออสเตรีย
โปรแกรมวันที่ 10 ต.ค. 2021

08:45
WC Qualification Europe
หมู่เกาะแฟโร หมู่เกาะแฟโร
ออสเตรีย ออสเตรีย