โปรแกรมวันที่ 13 ต.ค. 2021

08:45
WC Qualification Europe
ยูเครน ยูเครน
บอสเนีย&เฮอร์เซโกวีนา บอสเนีย&เฮอร์เซโกวีนา
โปรแกรมวันที่ 10 ต.ค. 2021

03:00
WC Qualification Europe
คาซัคสถาน คาซัคสถาน
บอสเนีย&เฮอร์เซโกวีนา บอสเนีย&เฮอร์เซโกวีนา