โปรแกรมวันที่ 15 มิ.ย. 2022

08:45
UEFA Nations League
บอสเนีย&เฮอร์เซโกวีนา บอสเนีย&เฮอร์เซโกวีนา
ฟินแลนด์ ฟินแลนด์