โปรแกรมวันที่ 13 ต.ค. 2021

08:45
WC Qualification Europe
ยูเครน ยูเครน
บอสเนีย&เฮอร์เซโกวีนา บอสเนีย&เฮอร์เซโกวีนา
โปรแกรมวันที่ 10 ต.ค. 2021

06:00
WC Qualification Europe
ฟินแลนด์ ฟินแลนด์
ยูเครน ยูเครน