โปรแกรมวันที่ 13 ต.ค. 2021

04:00
WC Qualification Europe
คาซัคสถาน คาซัคสถาน
ฟินแลนด์ ฟินแลนด์
โปรแกรมวันที่ 10 ต.ค. 2021

03:00
WC Qualification Europe
คาซัคสถาน คาซัคสถาน
บอสเนีย&เฮอร์เซโกวีนา บอสเนีย&เฮอร์เซโกวีนา