โปรแกรมวันที่ 13 ต.ค. 2021

06:00
WC Qualification Asia
Oman Oman
เวียดนาม เวียดนาม
โปรแกรมวันที่ 8 ต.ค. 2021

08:30
WC Qualification Asia
ออสเตรเลีย ออสเตรเลีย
Oman Oman