โปรแกรมวันที่ 13 ต.ค. 2021

06:00
WC Qualification Asia
ซีเรีย ซีเรีย
เลบานอน เลบานอน
โปรแกรมวันที่ 8 ต.ค. 2021

01:00
WC Qualification Asia
เกาหลีใต้ เกาหลีใต้
ซีเรีย ซีเรีย