โปรแกรมวันที่ 13 ต.ค. 2021

03:00
WC Qualification Africa
ซิมบับเว ซิมบับเว
กานา กานา
โปรแกรมวันที่ 10 ต.ค. 2021

06:00
WC Qualification Africa
กานา กานา
ซิมบับเว ซิมบับเว