โปรแกรมวันที่ 13 ต.ค. 2021

08:45
กระชับมิตร
ไอร์แลนด์ ไอร์แลนด์
กาตาร์ กาตาร์
โปรแกรมวันที่ 10 ต.ค. 2021

09:15
กระชับมิตร
โปรตุเกส โปรตุเกส
กาตาร์ กาตาร์