โปรแกรมวันที่ 28 มิ.ย. 2022

03:30
President Cup
Persis Solo Persis Solo
เปอร์ซิตา ตันเกอรัง เปอร์ซิตา ตันเกอรัง
โปรแกรมวันที่ 20 มิ.ย. 2022

23:00
President Cup
เปอร์ซิตา ตันเกอรัง เปอร์ซิตา ตันเกอรัง
โปรแกรมวันที่ 16 มิ.ย. 2022

23:00
President Cup
เปอร์ซิตา ตันเกอรัง เปอร์ซิตา ตันเกอรัง
PSS สเลมัน PSS สเลมัน