โปรแกรมวันที่ 16 ส.ค. 2022

21:30
ไชน่า ลีก วัน
Shanghai Jiading Shanghai Jiading
BIT BIT
โปรแกรมวันที่ 14 ส.ค. 2022

01:30
ไชน่า ลีก วัน
BIT BIT
Suzhou Dongwu Suzhou Dongwu
โปรแกรมวันที่ 10 ส.ค. 2022

01:30
ไชน่า ลีก วัน
Heilongjiang Lava Spring Heilongjiang Lava Spring
BIT BIT
โปรแกรมวันที่ 5 ส.ค. 2022

21:30
ไชน่า ลีก วัน
BIT BIT
Zibo Sunday Zibo Sunday