โปรแกรมวันที่ 13 ส.ค. 2022

00:00
National League
Changwon City Changwon City
Cheonan City Cheonan City
โปรแกรมวันที่ 7 ส.ค. 2022

00:00
National League
Gimhae City Gimhae City
Cheonan City Cheonan City