โปรแกรมวันที่ 16 ต.ค. 2021

21:00
เกาหลีใต้ เคลีก 2
อันซาน มูกุงฮวา อันซาน มูกุงฮวา
แทจอน ซิติเซน แทจอน ซิติเซน
โปรแกรมวันที่ 10 ต.ค. 2021

23:30
เกาหลีใต้ เคลีก 2
กยองนัม กยองนัม
อันซาน มูกุงฮวา อันซาน มูกุงฮวา
โปรแกรมวันที่ 3 ต.ค. 2021

23:30
เกาหลีใต้ เคลีก 2
ปูซาน ไอปาร์ค ปูซาน ไอปาร์ค
อันซาน มูกุงฮวา อันซาน มูกุงฮวา