โปรแกรมวันที่ 25 มิ.ย. 2022

18:00
Northern Nsw
Edgeworth Eagles Edgeworth Eagles
Broadmeadow Magic Broadmeadow Magic