โปรแกรมวันที่ 24 ต.ค. 2021

01:00
มอลโดวา เนชั่นแนล ดิวิชั่น
Floreşti Floreşti
เปโตรคุบ เปโตรคุบ
โปรแกรมวันที่ 17 ต.ค. 2021

02:00
มอลโดวา เนชั่นแนล ดิวิชั่น
Floreşti Floreşti
CSF Bălți CSF Bălți
โปรแกรมวันที่ 2 ต.ค. 2021

02:00
มอลโดวา เนชั่นแนล ดิวิชั่น
Sfîntul Gheorghe Sfîntul Gheorghe
Floreşti Floreşti