โปรแกรมวันที่ 13 ส.ค. 2022

08:00
เอเรอดีวีซี เนเธอร์แลนด์
เอสบีวี เอ็กเซลซิเออร์ เอสบีวี เอ็กเซลซิเออร์
วิเทสส์ วิเทสส์
โปรแกรมวันที่ 7 ส.ค. 2022

06:45
เอเรอดีวีซี เนเธอร์แลนด์
คัมบูร์ คัมบูร์
เอสบีวี เอ็กเซลซิเออร์ เอสบีวี เอ็กเซลซิเออร์