โปรแกรมวันที่ 14 ต.ค. 2021

09:00
Copa Paraguay
Tacuary Tacuary
Sportivo Iteño Sportivo Iteño