โปรแกรมวันที่ 3 ส.ค. 2022

16:00
Concacaf League
Pacific Pacific
Waterhouse Waterhouse