โปรแกรมวันที่ 12 ต.ค. 2021

06:00
ลีก้า ลูมิท อิสราเอล
บีไน เยฮูด้า บีไน เยฮูด้า
ฮาโปเอล คฟาร์ ซาบา ฮาโปเอล คฟาร์ ซาบา