โปรแกรมวันที่ 20 มิ.ย. 2022

09:30
Chilean Cup
General Velásquez General Velásquez
ยูนิเวอร์ซิดัด ชิลี ยูนิเวอร์ซิดัด ชิลี