โปรแกรมวันที่ 3 ส.ค. 2022

23:00
Northern Nsw
Lake Macquarie Lake Macquarie
Adamstown Rosebuds Adamstown Rosebuds
โปรแกรมวันที่ 31 ก.ค. 2022

18:30
Northern Nsw
Adamstown Rosebuds Adamstown Rosebuds
Broadmeadow Magic Broadmeadow Magic