โปรแกรมวันที่ 14 ส.ค. 2022

18:00
Northern Nsw
Hamilton Olympic Hamilton Olympic
Lambton Jaffas Lambton Jaffas