โปรแกรมวันที่ 13 ส.ค. 2022

00:15
ออสเตเรีย Victoria Premier League 2
Pascoe Vale Pascoe Vale
Moreland City Moreland City