โปรแกรมวันที่ 25 มิ.ย. 2022

00:30
Npl Victoria
Bentleigh Greens Bentleigh Greens
Hume City Hume City
โปรแกรมวันที่ 18 มิ.ย. 2022

23:00
Npl Victoria
Hume City Hume City
South Melbourne South Melbourne