โปรแกรมวันที่ 11 ต.ค. 2021

02:00
Friendly International U18
ตุรกี U18 ตุรกี U18
โปรตุเกส U18 โปรตุเกส U18