โปรแกรมวันที่ 26 มิ.ย. 2022

09:00
Chilean Cup
เอฟเวอร์ตัน เด วีน่า เดล มาร์ เอฟเวอร์ตัน เด วีน่า เดล มาร์
Magallanes Magallanes
โปรแกรมวันที่ 19 มิ.ย. 2022

06:30
Chilean Cup
Magallanes Magallanes
เอฟเวอร์ตัน เด วีน่า เดล มาร์ เอฟเวอร์ตัน เด วีน่า เดล มาร์