โปรแกรมวันที่ 27 มิ.ย. 2022

11:30
Chilean Cup
ฮัวชิปาโต้ ฮัวชิปาโต้
Puerto Montt Puerto Montt
โปรแกรมวันที่ 19 มิ.ย. 2022

12:00
Chilean Cup
Puerto Montt Puerto Montt
ฮัวชิปาโต้ ฮัวชิปาโต้