โปรแกรมวันที่ 28 มิ.ย. 2022

05:15
Friendly International Women
ฟินแลนด์ (หญิง) ฟินแลนด์ (หญิง)
ญี่ปุ่น (หญิง) ญี่ปุ่น (หญิง)
โปรแกรมวันที่ 25 มิ.ย. 2022

07:45
Friendly International Women
เซอร์เบีย (หญิง) เซอร์เบีย (หญิง)
ญี่ปุ่น (หญิง) ญี่ปุ่น (หญิง)