โปรแกรมวันที่ 4 ส.ค. 2022

03:30
ซาอุดีอาระเบีย U20 ซาอุดีอาระเบีย U20
โปรแกรมวันที่ 1 ส.ค. 2022

04:00
ซาอุดีอาระเบีย U20 ซาอุดีอาระเบีย U20