โปรแกรมวันที่ 14 ส.ค. 2022

00:00
ญี่ปุ่น เจลีก ดิวิชัน 2
ฟาเจียโน โอคายามา ฟาเจียโน โอคายามา
เรโนฟา ยามากุชิ เรโนฟา ยามากุชิ
โปรแกรมวันที่ 7 ส.ค. 2022

00:00
ญี่ปุ่น เจลีก ดิวิชัน 2
เรโนฟา ยามากุชิ เรโนฟา ยามากุชิ
มอนเตดิโอะ ยามากาตะ มอนเตดิโอะ ยามากาตะ