โปรแกรมวันที่ 22 ต.ค. 2021

08:00
บราซิล Paulista U20
Marília U20 Marília U20
โปรแกรมวันที่ 15 ต.ค. 2021

08:00
บราซิล Paulista U20
Marília U20 Marília U20
โปรแกรมวันที่ 1 ต.ค. 2021

08:00
บราซิล Paulista U20
Marília U20 Marília U20