โปรแกรมวันที่ 16 ส.ค. 2022

08:15
สโลวีเนีย พรีวา ลีกา
โอลิมปิจา ลจุบจาน่า โอลิมปิจา ลจุบจาน่า
กอริก้า กอริก้า
โปรแกรมวันที่ 8 ส.ค. 2022

08:15
สโลวีเนีย พรีวา ลีกา
มาริบอร์ มาริบอร์
โอลิมปิจา ลจุบจาน่า โอลิมปิจา ลจุบจาน่า