โปรแกรมวันที่ 24 ต.ค. 2021

08:15
สโลวีเนีย พรีวา ลีกา
โคเปอร์ โคเปอร์
โอลิมปิจา ลจุบจาน่า โอลิมปิจา ลจุบจาน่า
โปรแกรมวันที่ 18 ต.ค. 2021

08:15
สโลวีเนีย พรีวา ลีกา
โอลิมปิจา ลจุบจาน่า โอลิมปิจา ลจุบจาน่า
ทาบอร์ เซซานา ทาบอร์ เซซานา
โปรแกรมวันที่ 3 ต.ค. 2021

08:15
สโลวีเนีย พรีวา ลีกา
มาริบอร์ มาริบอร์
โอลิมปิจา ลจุบจาน่า โอลิมปิจา ลจุบจาน่า