โปรแกรมวันที่ 18 ต.ค. 2021

05:00
นอร์เวย์ Eliteserien
เฮาเกซุนด์ เฮาเกซุนด์
เอ็มจอนดาเลน เอ็มจอนดาเลน
โปรแกรมวันที่ 4 ต.ค. 2021

06:00
นอร์เวย์ Eliteserien
เอ็มจอนดาเลน เอ็มจอนดาเลน
บรานน์ บรานน์