โปรแกรมวันที่ 15 ส.ค. 2022

06:00
นอร์เวย์ ดิวิชั่น 1
เอ็มจอนดาเลน เอ็มจอนดาเลน
ซองน์ดาล ซองน์ดาล
โปรแกรมวันที่ 9 ส.ค. 2022

06:00
นอร์เวย์ ดิวิชั่น 1
เรนเฮล์ม IL เรนเฮล์ม IL
เอ็มจอนดาเลน เอ็มจอนดาเลน
โปรแกรมวันที่ 5 ส.ค. 2022

06:00
นอร์เวย์ ดิวิชั่น 1
เอ็มจอนดาเลน เอ็มจอนดาเลน
รัวฟอส รัวฟอส