โปรแกรมวันที่ 23 ต.ค. 2021

08:00
เอร์สเตอดีวีซี เนเธอร์แลนด์
อัลเมเร่ ซิตี้ อัลเมเร่ ซิตี้
ยอง พีเอสวี ยอง พีเอสวี
โปรแกรมวันที่ 16 ต.ค. 2021

08:00
เอร์สเตอดีวีซี เนเธอร์แลนด์
เดน บอสช์ เดน บอสช์
อัลเมเร่ ซิตี้ อัลเมเร่ ซิตี้
โปรแกรมวันที่ 11 ต.ค. 2021

08:00
เอร์สเตอดีวีซี เนเธอร์แลนด์
อัลเมเร่ ซิตี้ อัลเมเร่ ซิตี้
เดอ กราฟแช็พ เดอ กราฟแช็พ