โปรแกรมวันที่ 7 ส.ค. 2022

23:00
Friendly International U19
Thailand U19 Thailand U19
Myanmar U19 Myanmar U19
โปรแกรมวันที่ 5 ส.ค. 2022

23:00
Friendly International U19
Malaysia U19 Malaysia U19
Thailand U19 Thailand U19