โปรแกรมวันที่ 8 ส.ค. 2022

01:30
Friendly International U19
เวียดนาม U19 เวียดนาม U19
Malaysia U19 Malaysia U19
โปรแกรมวันที่ 5 ส.ค. 2022

23:00
Friendly International U19
Malaysia U19 Malaysia U19
Thailand U19 Thailand U19