โปรแกรมวันที่ 18 ต.ค. 2021

03:00
ทีเอฟเอฟ เฟิร์ส ลีก ตุรกี
เออร์ซูลัม บีบี เออร์ซูลัม บีบี
อัลตินอร์ดู อัลตินอร์ดู
โปรแกรมวันที่ 4 ต.ค. 2021

06:00
ทีเอฟเอฟ เฟิร์ส ลีก ตุรกี
อันคารากือจือ อันคารากือจือ
เออร์ซูลัม บีบี เออร์ซูลัม บีบี